Inhale. Exhale. Breathe.

"Det är, som om vinden ett budskap mig bär,
om lyckliga dagar som randas.
Mitt blod är i oro, jag tror jag är kär
!
— i vem? — ack i allt det som andas.
Jag ville att himlens och jordens allt...
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt.”


RSS 2.0